Jak można pomieścić w sobie

Jak można pomieścić w sobie
Tyle troski, ciepła i miłości?
Jak można podarować innym
Tyle uśmiechu, dobroci, radości?