Życzę Ci, abyś nigdy nie stał się

Życzę Ci, abyś nigdy nie stał się
zbyt dorosły na to,
Aby nie umieć się cieszyć
Najdrobniejszymi sprawami.