Osiemnasty minął rok

Osiemnasty minął rok,
Zrobiłaś w dorosłość wielki krok,
Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,
To, co złe, z daleka omija,
Wszystko, czego pragniesz, by się ziściło
I tak, jak sobie marzysz, by zawsze było.