Zima już nadchodzi

Zima już nadchodzi
Pan Jezus się rodzi.
Mikołaj z grubym workiem
Idzie z elfem Florkiem.
Sanie trzepocą
Bardzo ciemną nocą.
Miłych świąt życzy …