Już Mikołaj grzeje sanie

Już Mikołaj grzeje sanie,
Czego pragniesz, niech się stanie,
Każde z marzeń skrytych w głębi
Święty Dziadek może spełnić.